Verantwoord Mesttransportrealtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Verantwoord Mesttransport

Digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM)

Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM digitaal gemeld bij RVO. Dat is achterhaald. Evenals de bijbehorende wet- en regelgeving. Waar het nu een papieren versie is die na 30 dagen elektronisch/digitaal wordt aangeleverd, wordt het straks een realtime (digitaal) vervoersbewijs. Sinds de invoering van het huidige stelsel is er namelijk veel veranderd op het gebied van elektronische vastlegging van data. Daarom worden de regels ten aanzien van mesttransporten aangepast. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal, vooraf en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Zo werkt de sector samen met het ministerie van LNV aan een open, transparant en eerlijk mestbeleid. Op deze site vindt u informatie over digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). 

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"204305"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Extra toelichting in twee video's

 

Animatie Verantwoord Mesttransport 

In deze animatie wordt uitgelegd hoe het realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM) straks in zijn werk gaat.


Let op: accepteer de cookies om de video te kunnen zien.

Draagvlak voor verantwoord mesttransport

Wat vinden de sectoren van het realtime verantwoorden van mesttransporten en een digitale mestketen? De betrokken partijen (LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank) aan het woord. 

Let op: accepteer de cookies om de video te kunnen zien.

 

 


Vraag en Antwoord

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

Wat houdt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) in?

Hoe ziet de nieuwe manier van het realtime melden van dierlijke mesttransporten eruit?

Klik hier voor alle vragen

 

 

Cookie-instellingen