Rijksoverheid

Op 18 mei 2020 is de internetconsultatie over aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - UBM) gestart. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) verkennen gezamenlijk de kansen die real time elektronische registratie van mesttransporten biedt. Samen gaan we na wat er nodig is om dit in de praktijk te laten werken.

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.

Meer informatie over het mestbeleid vindt u op de site van RVO 

 

Images

Twitter

Cookie settings