Cumela

Eerder dit jaar is de internetconsultatie over aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - Ubm) geweest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) hebben gezamenlijk de kansen verkend die real time elektronische registratie van mesttransporten mogelijk maakt. Samen zijn we in de dialoogsessies nagaan wat er nodig is om dit in de praktijk te laten werken.

Nederland telt ruim 3000 bedrijven die actief zijn in groen, grond en infra. Bij deze cumelabedrijven werken circa 30.000 betrokken vakmensen. Wij zijn de brancheorganisatie voor deze ondernemers en ondersteunen ze in de breedste zin van het woord.

Dit doen we met betrokken medewerkers vanuit Nijkerk en in het land. Wij zijn van en wij zijn er voor onze leden.

Waarom deze ondernemers belangrijk zijn? Ze onderhouden het grootste deel van de Nederlandse sloten en watergangen, maaien het merendeel van de bermen en verplaatsen driekwart van al het grond in Nederland. Ook houden ze het grootste deel van de Nederlandse wegen sneeuw- en ijsvrij en ze doen een groot deel van de zaai-, teelt- en oogstwerkzaamheden voor de agrarische sector.

Cumelaondernemers zijn professioneel, praktisch en werken graag samen. Het zijn hoofdzakelijk lokale familiebedrijven die tegelijkertijd wel de grootste werkgevers zijn van het buitengebied. Zo realiseren de 3.000 cumelabedrijven een omzet van 4,5 miljard euro (wat neerkomt op gemiddeld 1,5 miljoen euro per bedrijf). Het zijn bedrijven die stad en streek met elkaar verbinden.

Dit doen we met betrokken medewerkers vanuit Nijkerk en in het land. Wij zijn van en wij zijn er voor onze leden.

Waarom deze ondernemers belangrijk zijn? Ze onderhouden het grootste deel van de Nederlandse sloten en watergangen, maaien het merendeel van de bermen en verplaatsen driekwart van al het grond in Nederland. Ook houden ze het grootste deel van de Nederlandse wegen sneeuw- en ijsvrij en ze doen een groot deel van de zaai-, teelt- en oogstwerkzaamheden voor de agrarische sector.

Cumelaondernemers zijn professioneel, praktisch en werken graag samen. Het zijn hoofdzakelijk lokale familiebedrijven die tegelijkertijd wel de grootste werkgevers zijn van het buitengebied.

Klik hier voor meer informatie over Cumela 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen