Rabobank

Eerder dit jaar is de internetconsultatie over aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - Ubm) geweest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) hebben gezamenlijk de kansen verkend die real time elektronische registratie van mesttransporten mogelijk maakt. Samen zijn we in de dialoogsessies nagaan wat er nodig is om dit in de praktijk te laten werken.

Als bank zijn we ooit opgericht door boeren en sindsdien zijn we altijd een Food & Agri bank gebleven. Daarom dragen we graag ons steentje bij aan genoeg gezond voedsel voor iedereen.

Voedsel dat bovendien op een duurzame manier gemaakt is. Ecologisch duurzaam, dus met respect voor milieu en natuur. Maar ook economisch duurzaam, dus met een gezond verdienmodel voor de makers van ons voedsel. 

Klik hier voor meer informatie over Rabobank en duurzame voedselproductie

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen