POV

Op 18 mei 2020 is de internetconsultatie over aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - UBM) gestart. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) verkennen gezamenlijk de kansen die real time elektronische registratie van mesttransporten biedt. Samen gaan we na wat er nodig is om dit in de praktijk te laten werken.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector. POV zet zich in voor ketensamenwerking, betere verdienmodellen en het versterken van de marktpositie van de leden.

POV ondersteunt de digitalisering van de mestketen. Door het toepassen van digitalisering in de mestketen vergroten we de efficiency en verminderen de kans op fouten. 

Images

Twitter

Cookie settings